Arkiv | september, 2014

Kaffe på ett nytt sätt

En vanlig missuppfattning om innovation är att det måste ha att göra med teknik eller produkter. På senare tid har begrepp som även affärsinnovation uppstått. Det ena begreppet är krångligare än det andra, men det handlar egentligen inte om något annat än att göra något på ett nytt sätt. En del saker i vårt samhälle är så […]

Läs mer

Högsta ledningens nya jobb!

Struktur ska avgöras av strategi och system ska understödja strukturen. Få deviser har präglat det strategiska tänkandet så tydligt som denna. Men denna devis och de sätt att leda och styra företag den har gett upphov behöver förnyas. Chefer i stora företag idag måste gå mycket längre än strategi, struktur och system. De måste bygga […]

Läs mer

Strategi är alltför sällan strategiskt

  Marknadens villkor idag gör att kompetent genomförande av förändring blir allt viktigare för att kunna vara konkurrenskraftig. Det medför att förändring och strategi knyts tätare till varandra. En självklar del av verksamheten för att nå sina mål måste numera vara att driva kontinuerlig förändring för att anpassa sig till rådande förutsättningar. I en omvärld […]

Läs mer

Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och beslut

A Real Movement genomförde under sommaren en undersökning bland controllers i flera av Sveriges ledande företag på uppdrag av Qlik. Syftet med studien var att belysa hur controllers i stora svenska företag arbetar med information, analys och beslut. En enkät skickades ut till controllers och controllerchefer på fyrtio företag stora svenska företag som är ledande inom […]

Läs mer

The Purpose of BI?

As technology in registering, storing and presenting information in various IT-based tools develop, enormous possibilities emerge in the wake of Big Data. BI, as everyone knows, is an abbreviation of Business Intelligence, but what does that really mean? Business is business – pure and simple. Intelligence is somewhat trickier and sometimes confused with information. Intelligence is not the […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes