Arkiv | februari, 2015

Organisationen, dess utveckling och bristen på utveckling

”Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli.” – William Shakespeare Den industriella revolutionen på 1800-talets mitt skapade ett helt nytt klimat för företag i västvärlden. Nya typer av organisationer utvecklades. Från att ha varit enmansföretag bildades stora industrier. På grund av ökad konkurrens, nya tullavgifter, ny teknologi och en snabb tillväxt av […]

Läs mer

Dagens förutsättningar är inte samma som gårdagens

Den komplexa omvärld som växt fram under slutet av 1900-talet innebär att gamla metoder att driva företag inte längre fungerar. Vissa kallar denna utveckling ”Organisationernas Big Bang”. Denna Big Bang innefattar informationsrevolutionen, ekonomins globalisering 2.0 där de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) blir allt större och mäktigare, de stora ideologiernas sammanbrott och […]

Läs mer

Regelstyrning och konsekvensstyrning

Inom filosofin pratar man om normetik och konsekvensetik. Normetiken står för att göra som vi brukar göra, medan konsekvensetiken representerar att göra något utifrån vilken konsekvens det rimligtvis kommer att få. Inom inlärningspsykologin kallas detta för regelstyrning respektive konsekvensstyrning. Reglerna är detsamma som normer, policyer, strategi, mål och kultur. Konsekvenserna representerar det som sannolikt händer […]

Läs mer

Gamla managementprinciper duger inte längre

”Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.” – John Steinbeck Ingen organisation är bättre än sina medarbetare. Medarbetare är människor och människor formas av sin omvärld och de situationer de hamnar i. För att skapa en framgångsrik organisation behöver du förstå vad som får människor att göra som de […]

Läs mer

Kaos, ordning, oordning och o-oordning

Det går inte en dag utan att jag läser något om hur omvärldens utveckling ständigt accelererar och gör det svårt för organisationer att förutse vad som ska bli nästa kris eller möjlighet. En sak är dock säker. De som lyckas hänga med i utvecklingen bättre än sina konkurrenter har en klar fördel på morgondagens marknad. […]

Läs mer

Beteende: den minsta gemensamma nämnaren

”Inget existerar utom atomer och tom rymd – allt annat är åsikter.” – Demokritos Inom fysiken pratar man om en Theory of Everything (ToE), en teori för allt. ToE är drömmen om att hitta en teori som ska förklara allt från de minsta beståndsdelarna vi i dag känner till, kvarkar, leptoner, bozoner och så vidare, […]

Läs mer

Ett gemensamt språk

Skillnaden mellan nästan rätt ord och rätt ord är en verkligt viktig fråga – den gör skillnaden mellan eld och eldfluga. – Mark Twain Det finns en ”plan” för nästan alla organisationers verksamhet, någon typ av strategi, någon slags idé om vad organisationen ska göra. Det är i någon mån en strategi. Strategi som en del […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes