Arkiv | februari, 2015

Organisationen, dess utveckling och bristen på utveckling

”Vi vet vad vi är, men inte vad vi kan bli.” – William Shakespeare Den industriella revolutionen på 1800-talets mitt skapade ett helt nytt klimat för företag i västvärlden. Nya typer av organisationer utvecklades. Från att ha varit enmansföretag bildades stora industrier. På grund av ökad konkurrens, nya tullavgifter, ny teknologi och en snabb tillväxt av […]

Läs mer

Dagens förutsättningar är inte samma som gårdagens

Den komplexa omvärld som växt fram under slutet av 1900-talet innebär att gamla metoder att driva företag inte längre fungerar. Vissa kallar denna utveckling ”Organisationernas Big Bang”. Denna Big Bang innefattar informationsrevolutionen, ekonomins globalisering 2.0 där de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) blir allt större och mäktigare, de stora ideologiernas sammanbrott och […]

Läs mer

Regelstyrning och konsekvensstyrning

Inom filosofin pratar man om normetik och konsekvensetik. Normetiken står för att göra som vi brukar göra, medan konsekvensetiken representerar att göra något utifrån vilken konsekvens det rimligtvis kommer att få. Inom inlärningspsykologin kallas detta för regelstyrning respektive konsekvensstyrning. Reglerna är detsamma som normer, policyer, strategi, mål och kultur. Konsekvenserna representerar det som sannolikt händer […]

Läs mer

Gamla managementprinciper duger inte längre

”Förmågan att tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise.” – John Steinbeck Ingen organisation är bättre än sina medarbetare. Medarbetare är människor och människor formas av sin omvärld och de situationer de hamnar i. För att skapa en framgångsrik organisation behöver du förstå vad som får människor att göra som de […]

Läs mer

Beteende: Den minsta gemensamma nämnaren

Varje måndags-, onsdags- och fredagsmorgon publicerar vi ett utdrag ur boken Strategi är ett verb. Precis som A Real Movement fokuserar boken på det praktiska arbetet med strategi och förändring. En bokens huvudteser är att en organisation som vill åstadkomma resultat bör planera mindre och istället lägga fokus på aktivitet och täta uppföljningar. Strategi ÄR ett verb. […]

Läs mer

Management Innovation in focus: Interview with Julian Birkinshaw, London Business School

New ways of managing our organizations seem to appear across the globe, across branches of industry and across size of corporation. The old ways of managing are simply not good enough. We need to innovate our management. A Real Movement went to London Business School to meet one of the nestors on Management Innovation, Professor […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes