Arkiv | februari, 2015

Ett gemensamt språk

Skillnaden mellan nästan rätt ord och rätt ord är en verkligt viktig fråga – den gör skillnaden mellan eld och eldfluga. – Mark Twain Det finns en ”plan” för nästan alla organisationers verksamhet, någon typ av strategi, någon slags idé om vad organisationen ska göra. Det är i någon mån en strategi. Strategi som en del […]

Läs mer

Strategic Behavior Management (SBM)

Genom sin strategi kan varje organisation staka ut en riktning och skapa sig en konkurrensfördel. Strategin anpassas till omständigheter i omvärlden. Omvärlden förändras, alltså måste strategin förändras. Förändring är således nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att vi når våra mål. Det som skapar resultat i en organisation är medarbetares beteenden. För att kunna […]

Läs mer

Enkla problem blir snabbt svåra i beslutssituationer

  I en en serie med två dogmainspirerade videoklipp om beslutsanalys ger Love Ekenberg, Professor på Stockholms Universitet och KTH oss grunderna i hur människor och medarbetare resonerar i beslutssituationer. Som vi ska se blir till synes enkla beslutssituationer snabbt komplicerade. Beslutssituationer som är betydligt enklare än många affärsbeslut som tas dagligen. I detta exempel […]

Läs mer

Strategi som ett verb – vad är det?

Det är inte den starkaste inom arten som överlever, ej heller den mest intelligenta, utan snarast den som är mest anpassningsbar till förändring. – Leon C. Megginson Hur blir organisationer framgångsrika på både kort och lång sikt? Hur vinner företag konkurrensfördelar? Vilka principer kan organisationer tillämpa för att öka graden av måluppfyllelse? Hur kan en […]

Läs mer

Controllerns roll i fokus: Intervju med Jan Lindvall, Uppsala Universitet

  Tekniska landvinningar som Business Intelligence och Big Data erbjuder organisationer potentiellt ökad konkurrenskraft. Information som sådan har dock inget värde utan det är först när den sätts i ett sammanhang den kan bli kunskap med affärsvärde. Vad krävs då för att lyckas omvandla informationsmängderna till ett värde för företaget? Vi frågade Jan Lindvall, docent […]

Läs mer

Att realisera strategi

Kreativitet är att tänka ut nya saker. Innovation är att göra nya saker. – Theodor Levitt Hur kan vi säkerställa framgång imorgon medan vi levererar idag? Omvärlden förändras allt snabbare och har lett till förändrade förutsättningar för organisationer. I historien har det räckt att fokusera på skalfördelar, skräddarsytt, innovation eller varumärke – att vara störst, […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes