Arkiv | april, 2015

Hjärnan och vår förmåga att tänka nytt

Omvärlden har hittills inte tvingat organisationer att bli precisa. Genomsnittsmanagement, att titta på ett resultat på en övergripande nivå och inte dykt djupare i siffrorna, har i många fall varit tillräckligt för att leda en organisation. Vi har tittat på siffror på en aggregerad nivå. När omvärlden är komplicerad lär vi oss att ta till […]

Läs mer

Tydlighet och instruktionsvärde

Inom inlärningspsykologin brukar man prata om instruktionsvärde. Det innebär kortfattat att jag utifrån en instruktion förstår vad något innebär och vad jag ska göra. Ju tydligare vi kan bli med exempelvis mål, desto mindre utrymme lämnas för tolkning och desto större chans har vi att åstadkomma vad vi företar oss. För att ge ett exempel: […]

Läs mer

Upplevelser och tolkning

”Without data you’re just another schmuck with an opinion!” lär enligt utsago ha varit ett favorituttryck hos en amerikansk beteendeforskare och psykolog, Ogden Lindsleys. Det betyder kort och gott att utan data är du bara ännu en person, eller dåre, med en åsikt. Precis som data är viktigt för att kunna bedöma framsteg inom forskning […]

Läs mer

Information, data och detaljeringsgrad

Det råder en diskussion om ”Big Data” där i princip alla världsledande universitet och konsultfirmor är engagerade. I kölvattnet av tekniska lösningar som möjliggör registrering, lagring och presentation av information i smarta IT-lösningar uppstår en rad möjligheter. Det finns i dag sådana oerhörda mängder information, så att få en rättvisande bild i dag är mycket […]

Läs mer

Evidens och mätning

Det kan inte finnas några tvivel att kunskap börjar med erfarenhet. – Immanuel Kant Ett sätt att råda bot på osäkerheten i organisationer är att planera, att strukturera och att försöka hantera organisationen som om den vore en maskin. Ett annat sätt är att mäta vad som händer i organisationen. Detta har många organisationer tagit […]

Läs mer

Organisationer som hjärnor

En metafor som kan användas för organisationen är ”hjärnan”. Att se organisationen som en hjärna innebär att förstå vikten av lärande och intelligens samt att se organisationen som ett levande system, där en hög grad av flexibilitet och innovation är nödvändig. Stora delar av organisationers styrning och ledning baseras på beteenden som har med kommunikation […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes