Arkiv | maj, 2015

Etiketter och egenskaper

Det är lätt att blanda ihop resultat och beteende. Det är också lätt att blanda ihop beteende med etiketter och egenskaper. Etiketter används i vardagen för att sätta en slags övergripande benämning på något som hjälper oss skapa en förståelse av något. Han är snäll, hon är trevlig, han är duktig, han är en översittare […]

Läs mer

Beteenden och mål

Jag spelade ishockey i Linköpings HC under ca 15 år och hade då en tränare som hade förstått skillnaden på resultat och beteende. Eftersom mål är det som räknas i ishockey är det vanligt att fokus ligger på att göra mål. Den som inte gör mål, vinner inga matcher. Det min tränare gjorde var att […]

Läs mer

Resultat, prestation och beteende: vad är vad?

Ett sätt att beskriva vad något är, är att beskriva vad det inte är. För att bättre lära oss vad beteende är och varför det är så viktigt, måste vi också lära oss vad beteende inte är. Vi blandar ofta ihop beteende med andra saker. Många tror att ”social” är ett beteende. Ännu fler anser […]

Läs mer

Vad är beteenden?

För att förstå beteenden behöver man förstå att de är en del av ett sammanhang. Ett beteende är beroende av något som startar det och något som ser till att det blir varaktigt. Det som startar beteendet kallar vi här för aktiverare och det som vidmakthåller det kallar vi här för konsekvenser. A (aktiverare) leder […]

Läs mer

Beteende och godtycklighet

Den som vill arbeta strukturerat med förändring och beteende förespråkar att man observera och mäta det man kan observera och mäta. Det är svårt att mäta känslor och tankar – i vissa fall omöjligt eftersom de rent kroppsligt kan vara omöjliga att hålla isär. Låt oss därför istället titta på vad folk faktiskt gör. Hur beter […]

Läs mer

Människan väljer beteende efter situation

Människan väljer beteende efter situation. Situationsbetingning betyder förenklat att en människas beteende väljs i den specifika situationen. Man brukar säga att beteendet är kontextbundet. Vi lär oss hur vi ska bete oss i olika kontexter, olika sammanhang. Personligen kan jag vara social eller drivande i ett sammanhang, men inbunden och lat i ett annat. Vi är […]

Läs mer

Personligheten avgörande?

Mycket av resonemang kring ledarskap relaterat till prestation i organisationer baseras på gammal psykodynamisk teori av Freud och Jung från början och mitten av 1900-talet. En av utgångspunkterna är att det finns en personlighet och att de första åren i livet är helt avgörande för hur människor kommer att vara resten av livet. Det resonemanget […]

Läs mer

Defintion av beteende

Det svåra för någon som vill arbeta strukturerat med att påverka och förändra beteenden blir att förstå vad som ska förändras för att bli ”drivande” eller ”karismatisk”. Det är inga beteenden. Beteende är mycket klarare definierat än så. B.F. Skinner, en amerikansk psykolog och en av beteendets mest inflytelserika forskare, definierade beteende som ”any organismic […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes