Arkiv | juni, 2015

Konsekvenser och det naturliga urvalet

Charles Darwin formulerade sin teori om det naturliga urvalet för drygt 150 år sedan. Han hävdade att den art som anpassar sig bäst till sin omgivning är den art som överlever. Den art som anpassar sig och fyller en funktion i omgivningen, exempelvis ekosystemet, har större chans att överleva. Detta pågår ständigt och det är […]

Läs mer

Beteenden, påverkan och värderingar

Om en organisation ska nå sina mål måste medarbetare bete sig på ett sätt som leder till att målen uppnås – i linje med strategin. Det är det ledarskap, ledning och styrning handlar om; att få alla i organisationen att bidra till det övergripande målet, att få alla medarbetare att göra ”rätt” och att vilja […]

Läs mer

Beteende och konsekvenser

Ett misstag är inte nödvändigtvis ett misstag; det kanske är det bästa någon kunde göra under rådande förutsättningar. Det verkliga misstaget är att sluta försöka. – B.F. Skinner Den tredje delen i beteendets sammanhang, utöver aktiverare och beteenden, är konsekvenser. De konsekvenser ett beteende får är avgörande för vidmakthållandet av det beteendet. Att förstå konsekvensers […]

Läs mer

Medverkan i målformulering

Forskare menar att det finns större chans att skapa en gemensam känsla för målen och därmed större chans att uppnå dem om medlemmar i organisationen involveras i att ta fram målen. Strategisk planering och strategiskt verkställande bör i så fall hänga tätare ihop än det generellt sett gör. Affärsikonen Jan Carlzon sa under sin tid […]

Läs mer

Mål i nivåer och målkongruens: lärdomar från Nils Ferlin

Weber, en av organisationsforskningens pionjärer, myntade begreppet ”mål–medelhierarki”. Tanken med målhierarkier är att ett mål på en nivå i sig självt kan bidra till att man uppnår ett mål på en överliggande nivå. Om ett övergripande mål för ett givet år är att öka försäljningen med 13 % kan ett exempel på huvudmål vara att […]

Läs mer

Mål som trigger för bättre prestationer

En av de absolut vanligaste sätten att försöka aktivera beteenden i en organisation är olika typer av mål. Målens syfte är i stort att styra organisationens beteende. Målstyrning (eng. Corporate Performance Management eller Management by Objectives) är vanligt när det kommer till att realisera strategi. Realisering av strategi handlar i slutänden om att uppnå de […]

Läs mer

Aktiverare: den tändande gnistan

I natt smidde jag tusen planer, men i morse gjorde jag som vanligt. – Konfucius Ett beteende är svaret på frågan: Vad gör någon? Aktiveraren är svaret på frågan: Vad hände innan beteendet, vad startade beteendet? Aktiveraren är den andra komponenten i det sammanhang beteendet uppträder. Hur många gånger har du tänkt: ”Jag har ju sagt […]

Läs mer

Pinpointa beteenden

Beteende är ett vanligt ord idag, men vad betyder det. I min värld är det något tydligt definierat. När inlärningsteoretiker preciserar beteende brukar det, i brist på ett svenskt ord, kallas att ”pinpointa” beteenden. Det bästa svenska ord jag kommer på är ”precisera”. Framöver kommer jag dock att använda begreppet pinpointa. För att veta hur […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes