Arkiv | juni, 2015

Konsekvenser och det naturliga urvalet

Charles Darwin formulerade sin teori om det naturliga urvalet för drygt 150 år sedan. Han hävdade att den art som anpassar sig bäst till sin omgivning är den art som överlever. Den art som anpassar sig och fyller en funktion i omgivningen, exempelvis ekosystemet, har större chans att överleva. Detta pågår ständigt och det är […]

Läs mer

Beteenden, påverkan och värderingar

Om en organisation ska nå sina mål måste medarbetare bete sig på ett sätt som leder till att målen uppnås – i linje med strategin. Det är det ledarskap, ledning och styrning handlar om; att få alla i organisationen att bidra till det övergripande målet, att få alla medarbetare att göra ”rätt” och att vilja […]

Läs mer

Beteende och konsekvenser

Ett misstag är inte nödvändigtvis ett misstag; det kanske är det bästa någon kunde göra under rådande förutsättningar. Det verkliga misstaget är att sluta försöka. – B.F. Skinner Den tredje delen i beteendets sammanhang, utöver aktiverare och beteenden, är konsekvenser. De konsekvenser ett beteende får är avgörande för vidmakthållandet av det beteendet. Att förstå konsekvensers […]

Läs mer

Så skapar Hexagon ett kreativt klimat

I juni åkte A Real Movement till London och Hexagons huvudkontor för att träffa Ola Rollén VD och koncernchef för spetsteknik-konglomeratet inom mätsystem som haft en makalös utveckling sedan Ola tillträdde för ca 15 år sedan. Vårt samtal kretsade kring vad strategi, förändring och innovation innebär för Ola och Hexagon, hur de arbetar med detta […]

Läs mer

Medverkan i målformulering

Forskare menar att det finns större chans att skapa en gemensam känsla för målen och därmed större chans att uppnå dem om medlemmar i organisationen involveras i att ta fram målen. Strategisk planering och strategiskt verkställande bör i så fall hänga tätare ihop än det generellt sett gör. Affärsikonen Jan Carlzon sa under sin tid […]

Läs mer

Mål i nivåer och målkongruens – lärdomar från Nils Ferlin

Weber, en av organisationsforskningens pionjärer, myntade begreppet ”mål–medelhierarki”. Tanken med målhierarkier är att ett mål på en nivå i sig självt kan bidra till att man uppnår ett mål på en överliggande nivå. Om ett övergripande mål för ett givet år är att öka försäljningen med 13 % kan ett exempel på huvudmål vara att […]

Läs mer

Kriterier för bra mål

Mål kan formuleras på många olika sätt. Följer du denna enkla checklista har garanterat gjort ett bra jobb i ditt målformuleringsarbete. När vi sätter ett mål vill vi vara säkra på att vi har möjlighet att uppnå det. För att kunna utvärdera om ett mål har uppnåtts är det viktigt att målet är mätbart. För […]

Läs mer

Mål som trigger för bättre prestationer

En av de absolut vanligaste sätten att försöka aktivera beteenden i en organisation är olika typer av mål. Målens syfte är i stort att styra organisationens beteende. Målstyrning (eng. Corporate Performance Management eller Management by Objectives) är vanligt när det kommer till att realisera strategi. Realisering av strategi handlar i slutänden om att uppnå de […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes