Arkiv | augusti, 2015

Feedback, förstärkning och belöning

Ett vanligt råd är att inte blanda positiv och korrigerande feedback vid samma tillfälle. Det minskar instruktionsvärdet i feedbacken och gör det svårt för mottagaren att förstå vilka beteenden man syftar på och hur de kan bli bättre. Jag hade en chef som alltid sa: ”Det här tycker jag är bra, men …” när hon gav […]

Läs mer

Konsekvenser och feedback

I tidigare inlägg har jag pratat mycket om konsekvenser. Konsekvenser är feedback. Feedback, ur ett beteendeperspektiv, är ett samlingsnamn för positiv förstärkning, negativ förstärkning och bestraffning som levereras som konsekvens på ett beteende, dvs. all typ av återkoppling en person får. Utsläckning kan betraktas som brist på förväntad feedback. Medarbetare vill gärna komma med förslag […]

Läs mer

Four Levels of Moving from Corporate Enhancement to Transformation

When working with innovation in a corporate setting there is always a challenge regarding what to venture or not, even if you all ready has set you strategic direction within various areas. Transforming your corporation by redefinition, allowing for creation of new tasks previously inconceivable. To be able to redefine your way of working, finding […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes