Arkiv | augusti, 2015

Feedback, förstärkning och belöning

Ett vanligt råd är att inte blanda positiv och korrigerande feedback vid samma tillfälle. Det minskar instruktionsvärdet i feedbacken och gör det svårt för mottagaren att förstå vilka beteenden man syftar på och hur de kan bli bättre. Jag hade en chef som alltid sa: ”Det här tycker jag är bra, men …” när hon gav […]

Läs mer

Konsekvenser och feedback

I tidigare inlägg har jag pratat mycket om konsekvenser. Konsekvenser är feedback. Feedback, ur ett beteendeperspektiv, är ett samlingsnamn för positiv förstärkning, negativ förstärkning och bestraffning som levereras som konsekvens på ett beteende, dvs. all typ av återkoppling en person får. Utsläckning kan betraktas som brist på förväntad feedback. Medarbetare vill gärna komma med förslag […]

Läs mer

Konsekvenser i inlärningspsykologisk mening

Eftersom det, enligt forskning, är konsekvenserna som avgör om ett beteende ska användas i framtiden, är det viktigt att veta hur olika typer av konsekvenser påverkar beteenden. Nedan sammanfattas de fyra olika typer av konsekvenser ett beteende kan ha. Positiv förstärkning innebär att du får någonting du vill ha. Det kan exempelvis vara beröm, vinst […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes