Arkiv | december, 2015

Pareto-principen för prestation

Vad får människor att bete sig som de faktiskt gör, hur lär sig hjärnan nya saker? Beteendeanalys är ett samlingsnamn för en mängd principer som förklarar uppkomst och vidmakthållande av beteenden. Grunden är inlärningspsykologiska principer som utvecklats genom vetenskapliga experimentella metoder under nästan ett sekel. Tankarna grundar sig på Darwins idé om det naturliga urvalet – […]

Läs mer

Kaffeautomater och enarmade banditer: slumpen som förstärkare

När jag pratade om chefer med hårda nypor nämnde att om det finns ett beteende så måste det finnas någon förstärkning. Idag kommer detta påstående bli lite mer komplext . Förstärkningarna kan vara glesa och ändå hålla liv i beteendet. Vi behöver inte vinna varje jobb vi lämnar offert på, vi lämnar anbud även nästa gång. […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes