Arkiv | april, 2016

Bortprioriteringar: en strategisk nyckel

Syftet med strategi är att det ska hjälpa organisationen att bli bra – eller till och med bäst. Det ska hjälpa organisationen att skapa konkurrensfördelar och dessa ska genera framgång, är det tänkt. Så långt allt frid och fröjd. För att bli framgångsrik på något måste man öva på just det. Strategi handlar om att välja mellan […]

Läs mer

Strategi och en strategi: noter och musik

I ett tidigare inlägg skrev jag om strateginivåer och att alltför få organisationer inser att deras organisationer är öppna system, eller åtminstone inte arbetar med strategi på ett sätt som  tyder på att de insett detta. Organisationer är öppna system. Punkt. Organisationer påverkar omvärlden och påverkas av densamma. Förändringar i omvärlden är ofta utanför organisationernas kontroll, men påverkar dem likväl. […]

Läs mer

Strategi: absolut inte bara för ledningen

Olika organisationer, olika delar och olika nivåer av organisationer har behov av olika strategier. Ibland uppfattas frågor vara ”strategiska” när de hamnar på en viss hierarkisk nivå i en organisation.Det är en vanlig och allvarlig missuppfattning. Det är inte nivåer i en hierarki som avgör om en fråga är strategisk eller inte. Strategiska frågor finns […]

Läs mer

Strategins 5A: arenan, affären, arbetssätten, ansvaret och avsikten

Få områden är behäftade med så många ord som strategi och management. Det är inte för inte termen ”corporate bullshit” ibland används som nidord för affärsspråk. Eftersom jag sagt att jag försöker presentera en alternativ syn på strategi, tänkte jag reda ut ett antal begrepp inom strategi och sätta dem i sitt sammanhang. Strategi kan […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes