Arkiv | Gästbloggare

Samstämmighet ger konkurrensfördel Del 1: ”Vad har vi för nytta av koncernnivån egentligen?”

Samstämmighet är ett tema som i managementforskningen ökar i popularitet. Den som söker kan finna ett rimligt stort utbud av artiklar på temat inom management litteraturen. Intressant nog stöter jag mycket sällan på diskussioner om samstämmighet i de bolag jag arbetar med. Detta är något som jag hoppas råda bot på genom att i tre […]

Läs mer

Four Levels of Moving from Corporate Enhancement to Transformation

When working with innovation in a corporate setting there is always a challenge regarding what to venture or not, even if you all ready has set you strategic direction within various areas. Transforming your corporation by redefinition, allowing for creation of new tasks previously inconceivable. To be able to redefine your way of working, finding […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes