Arkiv | Studie

Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och beslut

A Real Movement genomförde under sommaren en undersökning bland controllers i flera av Sveriges ledande företag på uppdrag av Qlik. Syftet med studien var att belysa hur controllers i stora svenska företag arbetar med information, analys och beslut. En enkät skickades ut till controllers och controllerchefer på fyrtio företag stora svenska företag som är ledande inom […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes