Controllerns roll i fokus: Intervju med Jan Lindvall, Uppsala Universitet

 

Jan Lindvall, Uppsala universitet 2Tekniska landvinningar som Business Intelligence och Big Data erbjuder organisationer potentiellt ökad konkurrenskraft. Information som sådan har dock inget värde utan det är först när den sätts i ett sammanhang den kan bli kunskap med affärsvärde. Vad krävs då för att lyckas omvandla informationsmängderna till ett värde för företaget? Vi frågade Jan Lindvall, docent i företagsekonomi vid Uppsala universitet om detta. I sin nya bok ”Controllern nya roll i informationsrik miljö” pekar han på att en ny styrmodell och menar att det är Controllern som kommer att ha huvudrollen i den nya styrningen. I detta och ett kommande videoklipp berättar Jan om hur styrmodellen för företag i informationsrik miljöer kan utformas och om Controllers nya roll för att detta skall bli framgångsrikt.

, , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes