Delat

Video

Den här föreläsningen om hur man får strategi att bli realiserad är inspelad under ett frukostseminarium arrangerat av Ledarna.

I denna video från 1company intervjuas jag om min syn på förändring och hur vi lyckades sätta upp en bra förändringsstruktur och klimat på Skanska.

Audio

I denna podcast pratar jag och AnnCharlotte på Ledarna om hur och vad man kan göra för verksamhetsutveckling ska bli något alla medarbetare driver.

Analyser och rapporter

I denna rapport hittar du de sammanfattade resultaten av en studie jag genomförde om controllers i ledande Svenska företag och deras förmåga att arbeta professionellt med information, analys och beslut. Studien genomfördes på uppdrag av Qlik.

Analys och rapport – Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och beslut – CASE

I denna rapport hittar du de sammanfattade resultaten av en studie genomförde om svenska företags controllerfunktioners arbete med prognos och planering. Studien genomfördes på uppdrag av Millnet BI.

Analys och rapport – Förmåga till framåtblickande och snabbrörlighet – CASE

Press

I denna artikel i tidningen Chef intervjuas jag om ledarens roll i genomförande av strategi.

I Computer Sweden diskuterar vi i denna artikel medarbetarnas och deras roll i strategiarbetet.

Kvalitetsmagasinet recenserar och kommenterar min bok ”Strategi är ett verb” i den här artikeln.

IT-kanalen och jag samtalar om hur kunskap om beteenden borde ha ett större inflytande i organisationers strategiarbete i denna artikel.

Det går inte att kommentera.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes