Enkla problem blir snabbt svåra i beslutssituationer

 

Love Ekenberg 3I en en serie med två dogmainspirerade videoklipp om beslutsanalys ger Love Ekenberg, Professor på Stockholms Universitet och KTH oss grunderna i hur människor och medarbetare resonerar i beslutssituationer. Som vi ska se blir till synes enkla beslutssituationer snabbt komplicerade. Beslutssituationer som är betydligt enklare än många affärsbeslut som tas dagligen. I detta exempel visar Love att vi klarar inte att fatta konsekventa beslut intuitivt. Vi behöver modeller.

 

 

 

,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes