Inspelat webinar: Så driver SAP affärsinnovation genom att förenkla och prioritera‏

 

Anders Heimer SAPIdag driver innovation verksamheter framåt och in i de nya digitala eran. Att ständigt hitta nya och smartare sätt att utföra arbetet är avgörande för långsiktig konkurrenskraft. Dessvärre pekar både forskning och praktik på att huvuddelen av alla nya affärsidéer aldrig blir realiserade. Innovation är alltså svårt och i kontrast till vad många tror måste innovation vara en hårt strukturerad process, där prioritering är en nyckelfråga. Hur kan vi då prioritera var vi ska investera tid? Hur kan vi radikalt förbättra hanteringen av våra resurser och bättre fokusera på våra kunder och våra kunders kunder?

Anders Heimer, som är ansvarig för Customer Solution på SAP, berättar hur de med hjälp av sin innovationsagenda har gått från att vara en renodlad affärssystemsleverantör till att leverera nya och mer kompletta lösningar. Lösningar som idag står för 75 procent av den totala omsättningen hos SAP – som traditionellt ses som affärssystemleverantör.

 

, ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes