Om A Real Movement

A Real Movement fyller orden strategi och förändring med praktiskt innehåll. Som ett löst sammansatt nätverk av rådgivare, författare och forskare skapar, sprider och tillämpar vi praktisk kunskap om strategi och förändring. Vi tror att det finns smartare, mer kreativa och bättre belagda sätt att skapa framgångsrika och välmående organisationer än de som används idag – dessa vill vi hjälpa andra att ta del av.

A Real Movement skapades på grund av ett omättligt intresse för hur organisationer jobbar praktiskt med att åstadkomma en förflyttning på riktigt – och bristen på kunskap om hur detta bör göras i praktiken. Kunskap om hur organisationer blir och förblir framgångsrika är ofta abstrakt, substanslös eller invecklad och bidrar därför inte till organisationers utveckling eller framgång. Vi bidrar med praktisk kunskap, vetenskapligt förankrad, som är enkel och som skapar resultat.

 

 

Det går inte att kommentera.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes