Så påverkar företagskulturen möjligheterna till effektiv styrning

Kerstin Anderson IL Recycling 3Hur påverkar kultur och värderingar ett företags framgång och möjligheterna att styra en organisation på ett visst sätt? I tre videoklipp ger Kerstin Anderson, vVD och CFO på IL Recycling, sin syn på saken och berättar även om hur man arbetar med företagskultur på IL Recycling. I detta första klipp lägger Kerstin grunden för hur hon ser på företagskultur och hur man kan arbeta aktivt med att påverka den. Hon menar bl.a. att det är summan av samtliga medarbetares ageranden som utgör grunden för hur väl en organisation når sina mål. En ekvation som trots sin enkelhet får alldeles för lite uppmärksamhet.

 

 

, , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes