Strategi är alltför sällan strategiskt

 

Pontus Wadström diskuterar strategi och förändring

Pontus Wadström diskuterar strategi och förändring

Marknadens villkor idag gör att kompetent genomförande av förändring blir allt viktigare för att kunna vara konkurrenskraftig. Det medför att förändring och strategi knyts tätare till varandra. En självklar del av verksamheten för att nå sina mål måste numera vara att driva kontinuerlig förändring för att anpassa sig till rådande förutsättningar.

I en omvärld med allt snabbare förändringar blir tidiga indikatorer viktigare. Balansen för uppföljning och styrning omfördelas från en rent finansiell fokus till en fokus på det som skapar finansiella resultat, för att på så sätt tidigare kunna identifiera risker och möjligheter och därigenom förändra sig snabbare för att maximera organisationens potential.

Detta kräver nya sätt att se på strategi, arbetet med styrning och får även organisatoriska konsekvenser. Verksamhets-/Business Controllerns resp. förändringsledarens ökade betydelse som en strategisk partner och pådrivare är två exempel.

Under detta webinar diskuteras bl.a. följande frågeställningar:
– Vilken syn på strategi och styrning kräver dagens omvärld?
– Var går gränssnittet mellan realisering av strategi och förändring?
– Om förändring är en förutsättning för att nå sina mål; hur ser den optimala organisationen ut för detta?
– Vems ansvar är det att följa upp och styra mål i en verksamhet och hur skiljer det sig från förändring?
– Vilken roll kan och bör den framtida controllern ha i detta och vad är en förändringsledare?

Föreläsare:
Pontus Wadström är grundare av A Real Movement och har tidigare arbetat som Change Manager och Managementkonsult. Han är doktorand på KTH inom industriell ekonomi med fokus på strategi och förändring och författare till boken Strategi är ett verb.

 

, ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes