Böcker

a_real_movement_strategi_ar_ett_verb

Boken Strategi är ett verb (Liber, 2014) handlar om hur organisationer ska agera för att åstadkomma en förflyttning på riktigt. Två övergripande viktiga frågor har lett skrivandet av boken:

1.) Hur kan vi säkerställa framgång imorgon och samtidigt  leverera idag?

2.) Hur ser vi till att skapa en organisation där alla vill bidra till utveckling?

Omvärlden förändras allt snabbare och organisationer måste kunna anpassa sig genom att aktivt tillämpa nytänkande och förändring. När strategin har omvandlats till beteende finns stora möjligheter att nå konkurrensfördelar.

Den här boken ger förslag på hur ledare och medarbetare kan stärka beteenden som leder till reella resultat – och därigenom skapa en smart organisation med anpassningsförmåga och handlingskraft.

Genom att tillämpa lagarna om mänskligt beteende på strategi, kan vi bygga in förändring lika djupt i verksamheten som ekonomi, produktion och försäljning.

Läs mer om boken

Beställ boken

 

Strategi5A

Boken Strategi: arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten (Liber, 2017) bidrar med ett nutida nordiskt perspektiv på strategi.

Den som vill veta vad som gör organisationer framgångsrika och kunna formulera och realisera en strategi behöver förstå alla fem aspekterna och hur de hänger samman.

Författarna presenterar begrepp, teorier och modeller som har haft stort inflytande inom strategiområdet, förklarar när de är användbara – och varför de inte alltid är det. De betonar att traditionella strategiperspektiv behöver kompletteras med förändring, innovation och lärande – i hela organisationen.

Fallbeskrivningar av nordiska organisationer inom olika branscher, såsom Lego, Trelleborg, Nordea och Linux, illustrerar strategins fem A i praktiken. I boken presenteras också några av fältets mest inflytelserika forskare och tänkare.

Boken vänder sig i första hand till studenter på strategikurser, men kan med fördel också bidra med ett strategiperspektiv på olika kurser inom management, organisation, styrning, entreprenörskap och marknadsföring – på såväl grundnivå som kandidat- och masternivå.

Läs mer om boken

Beställ boken

 

Det går inte att kommentera.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes