Taggarkiv | beslutsfattande

Kaffeautomater och enarmade banditer – slumpen som förstärkare

Jag har tidigare nämnt att om det finns ett beteende så måste det finnas någon förstärkning, när jag pratade om chefer med hårda nypor. Idag kommer detta påståenden få en lite mer komplex bild. Förstärkningarna kan vara glesa och ändå hålla liv i beteendet. Vi behöver inte vinna varje jobb vi lämnar offert på, vi lämnar […]

Läs mer

Intuition och beslutsfattande

Intuition kan vara bra. Intuition bygger på generaliseringar baserad på minnen. Erfarenhet är ofta av godo. Forskning pekar dock på att vi minns fel och omedvetet gör andras minnen till våra egna. Denna partiskhet (eng. bias) kan vara allt i från bra till helt förödande för organisationer. Få chefer och strateger tar hänsyn till den […]

Läs mer

Organisationer som hjärnor

En annan metafor som kan användas för organisationen är ”hjärnan”. Att se organisationen som en hjärna innebär att förstå vikten av lärande och intelligens samt att se organisationen som ett levande system, där en hög grad av flexibilitet och innovation är nödvändig. Stora delar av organisationers styrning och ledning baseras på beteenden som har med […]

Läs mer

Enkla problem blir snabbt svåra i beslutssituationer

  I en en serie med två dogmainspirerade videoklipp om beslutsanalys ger Love Ekenberg, Professor på Stockholms Universitet och KTH oss grunderna i hur människor och medarbetare resonerar i beslutssituationer. Som vi ska se blir till synes enkla beslutssituationer snabbt komplicerade. Beslutssituationer som är betydligt enklare än många affärsbeslut som tas dagligen. I detta exempel […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes