Taggarkiv | business intelligence

Logik eller kreativitet – hur löser vi dagens strategiska frågor?

Förenklat finns två olika sätt att se på strategi. Dels det klassiska där världen är relativt kontrollerbar, dels det nutida där man tror på ett större mått av osäkerhet – som jag beskrev i förra inlägget. Den klassiska synen på strategi medför att strategiprocessen ses som rationell, logisk, lättbegriplig och sekventiell. Syftet är att planera […]

Läs mer

The Purpose of BI?

As technology in registering, storing and presenting information in various IT-based tools develop, enormous possibilities emerge in the wake of Big Data. BI, as everyone knows, is an abbreviation of Business Intelligence, but what does that really mean? Business is business – pure and simple. Intelligence is somewhat trickier and sometimes confused with information. Intelligence is not the […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes