Taggarkiv | business strategy

Bäst som en konkurrensfördel

För två inlägg sen beskrev att det huvudsakliga syftet med strategi är att skapa varaktiga konkurrensfördelar – i den mån det nu är möjligt – och att det finns fyra övergripande sätt att uppnå detta fyra strategiska idéer. I förra inlägget beskrev jag det första, ”Störst som en konkurrensfördel”, som handlar om att dra nytta av […]

Läs mer

Strategi – absolut inte bara för ledningen

Olika organisationer, olika delar och olika nivåer av organisationer har behov av olika strategier. Ibland uppfattas frågor vara ”strategiska” när de hamnar på en viss hierarkisk nivå i en organisation.Det är en vanlig och allvarlig missuppfattning. Det är inte nivåer i en hierarki som avgör om en fråga är strategisk eller inte. Strategiska frågor finns […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes