Taggarkiv | controller

Controllerns roll i fokus: Intervju med Jan Lindvall, Uppsala Universitet

  Tekniska landvinningar som Business Intelligence och Big Data erbjuder organisationer potentiellt ökad konkurrenskraft. Information som sådan har dock inget värde utan det är först när den sätts i ett sammanhang den kan bli kunskap med affärsvärde. Vad krävs då för att lyckas omvandla informationsmängderna till ett värde för företaget? Vi frågade Jan Lindvall, docent […]

Läs mer

Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och beslut

A Real Movement genomförde under sommaren en undersökning bland controllers i flera av Sveriges ledande företag på uppdrag av Qlik. Syftet med studien var att belysa hur controllers i stora svenska företag arbetar med information, analys och beslut. En enkät skickades ut till controllers och controllerchefer på fyrtio företag stora svenska företag som är ledande inom […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes