Taggarkiv | förändring

Strategic Behavior Management (SBM)

Genom sin strategi kan varje organisation staka ut en riktning och skapa sig en konkurrensfördel. Strategin anpassas till omständigheter i omvärlden. Omvärlden förändras, alltså måste strategin förändras. Förändring är således nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att vi når våra mål. Det som skapar resultat i en organisation är medarbetares beteenden. För att kunna […]

Läs mer

Strategi som ett verb – vad är det?

Det är inte den starkaste inom arten som överlever, ej heller den mest intelligenta, utan snarast den som är mest anpassningsbar till förändring. – Leon C. Megginson Hur blir organisationer framgångsrika på både kort och lång sikt? Hur vinner företag konkurrensfördelar? Vilka principer kan organisationer tillämpa för att öka graden av måluppfyllelse? Hur kan en […]

Läs mer

Att realisera strategi

Kreativitet är att tänka ut nya saker. Innovation är att göra nya saker. – Theodor Levitt Hur kan vi säkerställa framgång imorgon medan vi levererar idag? Omvärlden förändras allt snabbare och har lett till förändrade förutsättningar för organisationer. I historien har det räckt att fokusera på skalfördelar, skräddarsytt, innovation eller varumärke – att vara störst, […]

Läs mer

Strategi är ett verb

En organisations förmåga att lära och översätta lärandet till snabbt agerande, är den ultimata konkurrensfördelen. – Jack Welch För en tid sedan såg jag en dokumentär om en av mina favoritgrupper inom hiphop – A Tribe Called Quest. I dokumentären har en av medlemmarna, Phife, på sig en t-shirt med budskapet ”Peace is a verb”. Jag […]

Läs mer

Rekordstort intresse för strategi- och förändringsarbete

Frågeställningarna kring strategi -och förändringsarbete ligger högt på dagordningen för stora svenska företag.  Nytänkande och förändring betraktas som avgörande för att bli en framgångsrik organisation.  Och man lägger ned mycket arbete på att förstå hur strategier blir verklighet och hur varaktig förändring skapas.  Den 11 november arrangeras konferensen A Real Movement för första gången och […]

Läs mer

Varför ska företag arbeta med strategi?

Innovation och förändring blir allt viktigare element för företag som vill bli framgångsrika. För att lyckas med innovation och förändring måste de integreras mycket tydligare med företags strategiarbete. Omvärlden förändras allt snabbare och har lett till förändrade förutsättningar för alla organisationer. Fokus har varit ett ledord inom management i minst ett kvarts sekel. Genom historien […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes