Taggarkiv | information

Att mäta rätt

Om vi vill stärka vår verksamhet genom att försöka titta på omvärlden så objektivt som möjligt blir mätning ett viktigt område. Nedan redovisas hur några högpresterande företag mäter sina prestationer: Mät en faktor i taget, så du inte blandar ihop vad som är ledande och följande indikatorer. Det är viktigt att ta reda på vad […]

Läs mer

Modern styrning och balanserade styrkort

Traditionellt sett har ekonomiska data varit den huvudsakliga källan till nyckeltal och dessa betraktas vanligtvis som KPI:er. Under 1990-talet skapade professorerna och företagsledarna Kaplan och Norton ett begrepp de kallade balanserat styrkort (eng. balanced scorecard) som ett resultat av att organisationer försökte leda sina verksamheter baserat på finansiell information. Syftet var att hitta ett sätt […]

Läs mer

Vad mäter vi i organisationer?

Det ligger en viss sanning i ordstävet ”What gets measured gets done”. Du får vad du mäter. Det är dock inte helt sant och jag ska återkomma till det senare. I nuläget kan vi konstatera att organisationer mäter allt möjligt och omöjligt: marknadsandelar, kvalitet, lönsamhet, avkastning, kostnader, effektivitet, produktivitet, kundstock, orderstock, tid till lansering, antal […]

Läs mer

Organisationer som hjärnor

En annan metafor som kan användas för organisationen är ”hjärnan”. Att se organisationen som en hjärna innebär att förstå vikten av lärande och intelligens samt att se organisationen som ett levande system, där en hög grad av flexibilitet och innovation är nödvändig. Stora delar av organisationers styrning och ledning baseras på beteenden som har med […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes