Taggarkiv | innovation

Innovativ kultur ur ett beteendeperspektiv – del I

Beteende är ett avsevärt mycket mer frekvent ord idag än för bara fem år sen. De flesta organisationer är eniga om att det beteenden som skapar resultat – i alla fall så långt. Dessvärre stannar det ofta där när det handlar om att praktisera ett beteendefokuserat strategi- eller förndringsarbete. Istället hemfaller många till arbete med mindset […]

Läs mer

Vilka konsekvenser påverkar faktiskt beteenden?

För att beteenden ska vidmakthållas måste de förstärkas. Förstärkning sker genom konsekvenser. För att förstå hur kraftfull en viss konsekvens är kan man göra en så kallad konsekvensanalys. När vi gör en konsekvensanalys tittar vi på de konsekvenser som är kopplade till ett specifikt beteende för att bedöma vilka som har en faktisk påverkan på beteendet. […]

Läs mer

Four Levels of Moving from Corporate Enhancement to Transformation

When working with innovation in a corporate setting there is always a challenge regarding what to venture or not, even if you all ready has set you strategic direction within various areas. Transforming your corporation by redefinition, allowing for creation of new tasks previously inconceivable. To be able to redefine your way of working, finding […]

Läs mer

Så skapar Hexagon ett kreativt klimat

I juni åkte A Real Movement till London och Hexagons huvudkontor för att träffa Ola Rollén VD och koncernchef för spetsteknik-konglomeratet inom mätsystem som haft en makalös utveckling sedan Ola tillträdde för ca 15 år sedan. Vårt samtal kretsade kring vad strategi, förändring och innovation innebär för Ola och Hexagon, hur de arbetar med detta […]

Läs mer

Regelstyrning och konsekvensstyrning

Inom filosofin pratar man om normetik och konsekvensetik. Normetiken står för att göra som vi brukar göra, medan konsekvensetiken representerar att göra något utifrån vilken konsekvens det rimligtvis kommer att få. Inom inlärningspsykologin kallas detta för regelstyrning respektive konsekvensstyrning. Reglerna är detsamma som normer, policyer, strategi, mål och kultur. Konsekvenserna representerar det som sannolikt händer […]

Läs mer

Management Innovation in focus: Interview with Julian Birkinshaw, London Business School

New ways of managing our organizations seem to appear across the globe, across branches of industry and across size of corporation. The old ways of managing are simply not good enough. We need to innovate our management. A Real Movement went to London Business School to meet one of the nestors on Management Innovation, Professor […]

Läs mer

Strategi som ett verb – vad är det?

Det är inte den starkaste inom arten som överlever, ej heller den mest intelligenta, utan snarast den som är mest anpassningsbar till förändring. – Leon C. Megginson Hur blir organisationer framgångsrika på både kort och lång sikt? Hur vinner företag konkurrensfördelar? Vilka principer kan organisationer tillämpa för att öka graden av måluppfyllelse? Hur kan en […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes