Taggarkiv | långsiktighet

Älska dina misstag

De senaste halvåret har ett något oväntat ord dykt upp allt oftare i vetenskapliga artiklar, veckopress, affärsbloggar och i managementlitteraturen. Ordet är misslyckande. Fler och fler vittnar om hur misslyckande måste vara del av en kreativ process och den som vill bli framgångsrik måste vara kreativ. Följaktligen måste den som vill vara framgångsrik misslyckas. Det är få […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes