Taggarkiv | Mål

Mål i nivåer och målkongruens – lärdomar från Nils Ferlin

Weber, en av organisationsforskningens pionjärer, myntade begreppet ”mål–medelhierarki”. Tanken med målhierarkier är att ett mål på en nivå i sig självt kan bidra till att man uppnår ett mål på en överliggande nivå. Om ett övergripande mål för ett givet år är att öka försäljningen med 13 % kan ett exempel på huvudmål vara att […]

Läs mer

Kriterier för bra mål

Mål kan formuleras på många olika sätt. Följer du denna enkla checklista har garanterat gjort ett bra jobb i ditt målformuleringsarbete. När vi sätter ett mål vill vi vara säkra på att vi har möjlighet att uppnå det. För att kunna utvärdera om ett mål har uppnåtts är det viktigt att målet är mätbart. För […]

Läs mer

Mål som trigger för bättre prestationer

En av de absolut vanligaste sätten att försöka aktivera beteenden i en organisation är olika typer av mål. Målens syfte är i stort att styra organisationens beteende. Målstyrning (eng. Corporate Performance Management eller Management by Objectives) är vanligt när det kommer till att realisera strategi. Realisering av strategi handlar i slutänden om att uppnå de […]

Läs mer

Beteenden och mål

Jag spelade ishockey i Linköpings HC under ca 15 år och hade då en tränare som hade förstått skillnaden på resultat och beteende. Eftersom mål är det som räknas i ishockey är det vanligt att fokus ligger på att göra mål. Den som inte gör mål, vinner inga matcher. Det min tränare gjorde var att […]

Läs mer

Beteende och godtycklighet

Den som vill arbeta strukturerat med förändring och beteende förespråkar att man observera och mäta det man kan observera och mäta. Det är svårt att mäta känslor och tankar – i vissa fall omöjligt eftersom de rent kroppsligt kan vara omöjliga att hålla isär. Låt oss därför istället titta på vad folk faktiskt gör. Hur beter […]

Läs mer

Modern styrning och balanserade styrkort

Traditionellt sett har ekonomiska data varit den huvudsakliga källan till nyckeltal och dessa betraktas vanligtvis som KPI:er. Under 1990-talet skapade professorerna och företagsledarna Kaplan och Norton ett begrepp de kallade balanserat styrkort (eng. balanced scorecard) som ett resultat av att organisationer försökte leda sina verksamheter baserat på finansiell information. Syftet var att hitta ett sätt […]

Läs mer

Tydlighet och instruktionsvärde

Inom inlärningspsykologin brukar man prata om instruktionsvärde. Det innebär kortfattat att jag utifrån en instruktion förstår vad något innebär och vad jag ska göra. Ju tydligare vi kan bli med exempelvis mål, desto mindre utrymme lämnas för tolkning och desto större chans har vi att åstadkomma vad vi föresätter oss. För att ge ett exempel: […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes