Taggarkiv | spelteori

Vad är strategi?

Förslag på definition för Strategi:  = ”Det val en spelare kan göra vid en given tidpunkt”  Strategi är sannolikt ett av världens mest söndertjatade ord och definitioner finns lika många som det finns åsikter. Något såväl praktiker som forskare är eniga om är dock att realisering av strategi är svårt. Det finns studier som pekar på […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes