Taggarkiv | strategi är ett verb

Strategi och en strategi – noter och musik

I förra inlägget skrev jag om strateginivåer och att alltför få organisationer inser att deras organisationer är öppna system, eller åtminstone inte arbetar med strategi på ett sätt som  tyder på att de insett detta. Organisationer är öppna system. Punkt. Organisationer påverkar omvärlden och påverkas av densamma. Förändringar i omvärlden är ofta utanför organisationernas kontroll, men påverkar dem likväl. Det […]

Läs mer

Strategi, tröttsamma militärliknelser och nya perspektiv

Upprepa inte den taktik med vilken du vunnit en seger, utan låt dina metoder styras av den oändliga variationen av omständigheter. – Sun Tzu Alltför mycket av strategi, utifrån ett klassiskt perspektiv, handlar om att ta fram planer, visioner och sätta mål. Alltför lite handlar om hur vi faktiskt verkställer strategierna. I en rad inlägg under […]

Läs mer

Myten om ”hårda nypor”

Vi läser ibland om chefer med ”hårda nypor” som framställs som räddare när de kommer in och skapar snabba resultat. En chef med hårda nypor minskar i huvudsak beteenden som på ett eller annat sätt inte anses vara bra för verksamheten – överskottsbeteenden. När man bygger en verksamhet på lång sikt är det viktigt att […]

Läs mer

Defintion av beteende

Det svåra för någon som vill arbeta strukturerat med att påverka och förändra beteenden blir att förstå vad som ska förändras för att bli ”drivande” eller ”karismatisk”. Det är inga beteenden. Beteende är mycket klarare definierat än så. B.F. Skinner, en amerikansk psykolog och en av beteendets mest inflytelserika forskare, definierade beteende som ”any organismic […]

Läs mer

Upplevelser och tolkning

”Without data you’re just another schmuck with an opinion!” lär enligt utsago ha varit ett favorituttryck hos en amerikansk beteendeforskare och psykolog, Ogden Lindsleys. Det betyder kort och gott att utan data är du bara ännu en person, eller dåre, med en åsikt. Precis som data är viktigt för att kunna bedöma framsteg inom forskning […]

Läs mer

Information, data och detaljeringsgrad

Det råder en debatt om ”Big Data” där i princip alla världsledande universitet och konsultfirmor är engagerade. I kölvattnet av tekniska lösningar som möjliggör registrering, lagring och presentation av information i smarta IT-lösningar uppstår en rad möjligheter. Det finns i dag sådana oerhörda mängder information, så att få en rättvisande bild i dag är mycket […]

Läs mer

Evidens och mätning

Det kan inte finnas några tvivel att kunskap börjar med erfarenhet. – Immanuel Kant Ett sätt att råda bot på osäkerheten i organisationer är att planera, att strukturera och att försöka hantera organisationen som om den vore en maskin. Ett annat sätt är att mäta vad som händer i organisationen. Detta har många organisationer tagit […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes