Taggarkiv | uppföljning

Beteende och konsekvenser

Ett misstag är inte nödvändigtvis ett misstag; det kanske är det bästa någon kunde göra under rådande förutsättningar. Det verkliga misstaget är att sluta försöka. – B.F. Skinner Den tredje delen i beteendets sammanhang, utöver aktiverare och beteenden, är konsekvenser. De konsekvenser ett beteende får är avgörande för vidmakthållandet av det beteendet. Att förstå konsekvensers […]

Läs mer

Mål i nivåer och målkongruens – lärdomar från Nils Ferlin

Weber, en av organisationsforskningens pionjärer, myntade begreppet ”mål–medelhierarki”. Tanken med målhierarkier är att ett mål på en nivå i sig självt kan bidra till att man uppnår ett mål på en överliggande nivå. Om ett övergripande mål för ett givet år är att öka försäljningen med 13 % kan ett exempel på huvudmål vara att […]

Läs mer

Kriterier för bra mål

Mål kan formuleras på många olika sätt. Följer du denna enkla checklista har garanterat gjort ett bra jobb i ditt målformuleringsarbete. När vi sätter ett mål vill vi vara säkra på att vi har möjlighet att uppnå det. För att kunna utvärdera om ett mål har uppnåtts är det viktigt att målet är mätbart. För […]

Läs mer

Att mäta rätt

Om vi vill stärka vår verksamhet genom att försöka titta på omvärlden så objektivt som möjligt blir mätning ett viktigt område. Nedan redovisas hur några högpresterande företag mäter sina prestationer: Mät en faktor i taget, så du inte blandar ihop vad som är ledande och följande indikatorer. Det är viktigt att ta reda på vad […]

Läs mer

Modern styrning och balanserade styrkort

Traditionellt sett har ekonomiska data varit den huvudsakliga källan till nyckeltal och dessa betraktas vanligtvis som KPI:er. Under 1990-talet skapade professorerna och företagsledarna Kaplan och Norton ett begrepp de kallade balanserat styrkort (eng. balanced scorecard) som ett resultat av att organisationer försökte leda sina verksamheter baserat på finansiell information. Syftet var att hitta ett sätt […]

Läs mer

Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och beslut

A Real Movement genomförde under sommaren en undersökning bland controllers i flera av Sveriges ledande företag på uppdrag av Qlik. Syftet med studien var att belysa hur controllers i stora svenska företag arbetar med information, analys och beslut. En enkät skickades ut till controllers och controllerchefer på fyrtio företag stora svenska företag som är ledande inom […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes