Taggarkiv | video

Management Innovation in focus: Interview with Julian Birkinshaw, London Business School

New ways of managing our organizations seem to appear across the globe, across branches of industry and across size of corporation. The old ways of managing are simply not good enough. We need to innovate our management. A Real Movement went to London Business School to meet one of the nestors on Management Innovation, Professor […]

Läs mer

Enkla problem blir snabbt svåra i beslutssituationer

  I en en serie med två dogmainspirerade videoklipp om beslutsanalys ger Love Ekenberg, Professor på Stockholms Universitet och KTH oss grunderna i hur människor och medarbetare resonerar i beslutssituationer. Som vi ska se blir till synes enkla beslutssituationer snabbt komplicerade. Beslutssituationer som är betydligt enklare än många affärsbeslut som tas dagligen. I detta exempel […]

Läs mer

Controllerns roll i fokus: Intervju med Jan Lindvall, Uppsala Universitet

  Tekniska landvinningar som Business Intelligence och Big Data erbjuder organisationer potentiellt ökad konkurrenskraft. Information som sådan har dock inget värde utan det är först när den sätts i ett sammanhang den kan bli kunskap med affärsvärde. Vad krävs då för att lyckas omvandla informationsmängderna till ett värde för företaget? Vi frågade Jan Lindvall, docent […]

Läs mer

Vad är strategi?

Förslag på definition för Strategi:  = ”Det val en spelare kan göra vid en given tidpunkt”  Strategi är sannolikt ett av världens mest söndertjatade ord och definitioner finns lika många som det finns åsikter. Något såväl praktiker som forskare är eniga om är dock att realisering av strategi är svårt. Det finns studier som pekar på […]

Läs mer

Inspelat webinar: Så driver SAP affärsinnovation genom att förenkla och prioritera‏

  Idag driver innovation verksamheter framåt och in i de nya digitala eran. Att ständigt hitta nya och smartare sätt att utföra arbetet är avgörande för långsiktig konkurrenskraft. Dessvärre pekar både forskning och praktik på att huvuddelen av alla nya affärsidéer aldrig blir realiserade. Innovation är alltså svårt och i kontrast till vad många tror […]

Läs mer

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes