Vad är strategi?


Förslag på definition för Strategi:  = ”Det val en spelare kan göra vid en given tidpunkt” 

David Holmberg, TICStrategi är sannolikt ett av världens mest söndertjatade ord och definitioner finns lika många som det finns åsikter. Något såväl praktiker som forskare är eniga om är dock att realisering av strategi är svårt. Det finns studier som pekar på att nära nog 90% av alla strategier som utvecklas realiseras aldrig – d.v.s. de leder inte till ett agerande som ligger i linje med strategin. David Holmberg tror att en av anledningarna till detta är att betydelsen av själva begreppet ”strategi” är oklart. I den här filmen utvecklar han sina tankar om hur du och din organisation kan bli bättre på att realisera strategi.

 

, ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes