Tjänster

Varje organisation måste äga sin strategi och sina förändringar. Organisationer blir inte unika genom att anta en best practice. För att skapa unika lösningar är våra metoder drivna av frågor, inte av på förhand definierade svar. Med unik spetskompetens och erfarenhet säkerställer vi att de frågor organisationer måste besvaras för att bli framgångsrika, faktiskt besvaras.

Vi skapar kunskap, genom att skriva böcker, artiklar, analyser och rapporter – på beställning eller på eget initiativ. Vi delar kunskap i föreläsningar, utbildningar, workshops och clinics. Vi tillämpar kunskap i rådgivning.

Våra kunder vänder sig till oss när de vill ha hjälp att besvara exempelvis följande frågor:

 • Hur åstadkommer vi  strategiskt fokus i organisationen?
 • Hur skapar vi en strategi som säkrar både synergier och självständigt ansvar?
 • Hur definierar vi affärsmodellen/-erna och sätter mått på kritiska framgångs faktorer?
 • Hur minskar, vässar och bortprioriterar vi våra nyckeltal?
 • Hur skapar vi en strategi som går hela vägen från styrelse och ledning till varje enskild medarbetare?
 • Hur ska strategi- och styrningsprocesser designas för att få effekt?
 • Hur ökar vi samverkan och synergier mellan våra olika affärsområden, avdelningar eller enheter?
 • Hur skapar vi en robust förändringsprocess och -metod?
 • Hur sätter vi nyttor på förändringsinitiativ som är möjliga att följa upp?
 • Hur påverkar vår organisationsstruktur vår förmåga att realisera vår strategi?
 • Hur säkerställer vi att större delar av organisationen aktivt bidrar till förändring och innovation?
 • Hur sätter vi en struktur som stöttar och säkerställer vår tillväxt?
Det går inte att kommentera.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes